Konsultacje społeczne dot. lokalizacji psich wybiegów na terenie Miasta

Jasne tło, pies, tekst

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych realizowanych na  podstawie uchwały Rady Miasta nr CXIX/3250/23 z 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia lokalizacji nowych wybiegów dla psów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Celem trwających od 18 grudnia 2023 r. do 1 marca 2024 r. konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców i mieszkanek Krakowa dot. wspomnianych lokalizacji.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 18  grudnia 2023 r. do 1 marca 2024 r.

W ramach konsultacji społecznych przewidziano :

  1. Ankietę online która będzie dostępna od 18.12.2023 r. do 18.02.2024 r. pod adresem  https://arcg.is/erTjq
  2. Formularz konsultacyjny. Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób
  • na adres poczty elektronicznej sekretariat@zzm.krakow.pl (w formie w formie skanu/zdjęcia)
  • na adres siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
  • na adres ePUAP:  /ZZMKrakow/SkrytkaESP Lub /ZZMKrakow/domyslna z dopiskiem konsultacje psich wybiegów

W okresie trwania konsultacji formularze konsultacyjne w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Zabłocie 22, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przy ul. Reymonta 20 oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

  1. Spotkanie konsultacyjne które odbędzie się w dniu 28 lutego w godzinach od 17 do 19 – Plac Wszystkich Świętych 3-4  Sala Portretowa
  1. Dyżury telefoniczne w dniach:
  • 01.2024 w godz. 10.00-13.00 telefon 12 616 8588 ( Wydział Planowania Przestrzennego), 885 870-574 (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie)
  • 2.2024 w godz. 12.00-15.00 12 616 8589 (Wydział Planowania Przestrzennego 885 870-574 (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.obywatelski.krakow.pl

0 replies on “Konsultacje społeczne dot. lokalizacji psich wybiegów na terenie Miasta”