Filantrop Krakowa A.D. 2023

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2023.

Konkurs Filantrop Krakowa ma długoletnią tradycję –  od 24 lat Kraków szczególnie honoruje osoby i instytucje wrażliwe na potrzeby innych.

Celem konkursu jest wspieranie działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcanie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania cennych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, a przede wszystkim wyłonienie filantropów działających wyłącznie z „potrzeby serca”.

Do 31 marca 2024 r. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2023. Tytuł ten przyzwany jest corocznie osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom szczególnie zaangażowanym w  bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkankom i mieszkańcom Krakowa.

Kandydatki i kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydatura zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem/kandydatką).

Szukamy osób, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, które w roku 2023 podzieliły się swoją dobrocią i życzliwością z potrzebującymi. Wyjątkowa postawa wymaga uznania i wyróżnienia.

 

Szczegóły na stronie: www.filantrop.krakow.pl

0 replies on “Filantrop Krakowa A.D. 2023”