Dyżury

TERMINY DYŻURÓW ZARZĄDU DZIELNICY II

Małgorzata Ciemięga – Przewodnicząca Zarządu (całokształt spraw Rady i Zarządu, redaktor naczelny gazetki dzielnicowej oraz organizacja pracy Rady i Zarządu reprezentowanie Rady na zewnątrz, kontakty z mediami, planowanie, nadzór finansowy i merytoryczny nad środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie biura dzielnicy) w celu umówienia się na dyżur proszę o wcześniejsze umówienie się telefoniczne nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II) lub e-mail: ciemiega.malgorzata2@gmail.com oraz rada@dzielnica2.krakow.pl.

Mieczysław Czytajło – Wiceprzewodniczący (sprawy z zakresu działalności Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji oraz Budżetu Obywatelskiego) w celu umówienia się na dyżur proszę o kontakt tel. pod nr 606 709 083 lub mailem: mczytajlo@poczta.fm. Spotkania w ramach dyżuru możliwe są w każdy dzień tygodnia, po wcześniejszym ustaleniu terminu (zależnie od potrzeb). Miejsce: MDK, ul. Lotnicza 1, siedziba Rady Dzielnicy II, al. Daszyńskiego 22 lub w terenie (zależnie od potrzeb).

Beata Dzieszyńska – Członek Zarządu (sprawy Komisji Zdrowia,  Spraw Społecznych i Sportu oraz Komisji Kultury i Ochrony Zabytków) w celu umówienia się na termin dyżuru proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 602 317 460 lub e-mail: beata.dzieszynska@gmail.com.

Łukasz Pietryka – Członek Zarządu (sprawy Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska) w celu umówienia się na termin oraz miejsce spotkania proszę o kontakt pod nr tel.: 668-895-396 lub adresem mailowym: lukasz_pietryka@wp.pl

Paweł Stachowiec – Członek Zarządu (sprawy Komisji Infrastruktury i Transportu) w celu umówienia się na dyżur proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 605 292 225 lub e-mail: pawel.stachowiec@gmail.com

 

ADRESY E-MAILOWE RADNYCH DZIELNICY II

Cichoń Teresa (teresaradadzielnicy@gmail.com);

Ciemięga Małgorzata (ciemiega.malgorzata2@gmail.com);

Czytajło Mieczysław (mczytajlo@poczta.fm);

Derdziński Łukasz (Lukaszdzielnica2@gmail.com);

Dzieszyńska Beata (beata.dzieszynska@gmail.com);

Finowski Grzegorz (grzegorzfinowski@gmail.com);

Firlej Monika (zielonegrzegorzki@gmail.com);

Fujak Marta (marta.fujak@gmail.com);

Gołąb-Radziszewska Alicja (a.golab.r@interia.pl);

Kąkiel Grzegorz (grzegorzkakiel@op.pl);

Kwiatek Karol (radny@kwiatek.krakow.pl);

Pietryka Łukasz (lukasz_pietryka@wp.pl);

Rewicka Berenika (berenika.dzielnica2@gmail.com);

Skoczeń Michał (michalskoczen@gmail.com);

Stachowiec Paweł (pawel.stachowiec@gmail.com);

Ślusarczyk Tomasz (ts11@onet.pl);

Świech Jarosław (jarekswiech@wp.pl);

Wilczyńska Julia (julia.m.wilczynska@gmail.com);

Włoszczyk Małgorzata (wlochy0@poczta.onet.pl);

Wolny Artur (wolnyartur@gmail.com);

Zapiór Violetta (viola212121@gmail.com)