“Akcja wystawka” na terenie Dzielnicy II

Informujemy, że w tym roku ponownie rusza “Akcja Wystawka” – czyli odbiór odpadów wielkogabarytowych. Jednak uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej, gdyż “Akcja Wystawka” tym razem przeprowadzana jest w inny niż zwykle sposób.
Akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. zo.o. na terenie Dzielnicy II odbędzie się w drugim tygodniu kwietnia, w dniach 8-12 kwietnia 2013 r.
Osoby zainteresowane udziałem w akcji proszone są o zgłaszanie potrzeby wywozu pod numerem tel.: (12) 646-22-22 wewn. 211 lub pod adresami mailowymi: bok@mpo.krakow.pl lub mpo@mpo.krakow.pl
Niepotrzebne meble, zużyte lodówki, stare telewizory są odbierane bezpośrednio sprzed domów.
Jednocześnie informujemy, że akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych jest adresowana wyłącznie do klientów MPO Sp. zo.o. i warunkiem uczetnictwa w niej jest posiadanie ważnej umowy na wywóz odpadów komunalno – bytowych z MPO Sp. zo.o.
Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki
0 replies on ““Akcja wystawka” na terenie Dzielnicy II”