„Po pierwsze zawód” – kampania promująca szkolnictwo techniczne

W najbliższych miesiącach młodzi mieszkańcy Krakowa będą podejmowali bardzo ważną życiową decyzję. Dotyczyć będzie ona wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. To decyzja istotna dla samego ucznia, ale także rejonu, w jakim mieszka, gdyż zależy nam wszystkim, by kształcić młodzież na takich kierunkach, które pozwolą zmniejszyć skalę bezrobocia w Małopolsce.

Miasto Kraków rozpoczęło w tym roku szkolnym nową kampanię promującą szkolnictwo techniczne „Po pierwsze zawód”. Było ono bowiem dotychczas niedoceniane. W naszej świadomości i mentalności to licea, a nie szkoły zawodowe, kojarzyły się pozytywnie, gdyż dawały przepustkę na studia i do kariery. Tymczasem to szkoły zawodowe pozwalają zdobyć konkretny, w dodatku poszukiwany na rynku pracy, zawód – i to w ciągu trzech, a nie kilkunastu lat.

W naszej dzielnicy, przy ul. Rzeźniczej 4, działa tylko jedna szkoła zawodowa, która kształci w brakujących na rynku pracy profesjach. To Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy, którą tworzą Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne Nr 23, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 24  oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 9. Dyrektorem szkoły jest mgr Elżbieta Kosacka.

Czteroletnie technikum oferuje następujące kierunki kształcenia:

technik ekonomista (specjalizacje: zarządzanie i marketing, bankowość i finanse, ubezpieczenia, asystent ds. administracji),

technik handlowiec,

technik obsługi turystycznej (specjalizacja hotelarstwo),

technik logistyk,

technik elektronik (specjalizacje: systemy i sieci komputerowe, automatyka przemysłowa, mechatronika samochodowa, budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii),

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

– technik cyfrowych procesów graficznych (w przygotowaniu).

W trzyletniej szkole zawodowej istnieją  klasy wielozawodowe, tzn. że można uczyć się w nich dowolnego zawodu, np. sprzedawca, fryzjer, cukiernik, blacharz, kucharz, monter elektronik, murarz, tapeciarz, mechanik pojazdów samochodowych i wiele innych. W budynku szkoły uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, zaś zawodu uczą się w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Naukę mogą też kontynuować osoby dorosłe w rocznej szkole policealnej, która umożliwia zdobycie zawodów: technik administracji, technik BHP, technik prac biurowych, technik elektryk. Oferowane są też Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych technik handlowiec – sprzedawca (A18, A22) i  inne.

O walorach tejże placówki można będzie się przekonać podczas Dni Otwartych, na które serdecznie zapraszają: Dyrekcja, Nauczyciele i Samorząd Uczniowski. Najbliższe odbędą się 28 kwietnia i 3 czerwca br. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www.zsz1.krakow.pl.

Dlaczego warto wybrać ZSZ Nr 1? Mieści się on niemal w centrum Krakowa, dojazd do niej jest bardzo dogodny, a sam budynek wewnątrz pięknie wyremontowany. Nauka jest na jedną zmianę. Jest możliwość korzystania ze stołówki i internatu (dla dojeżdżających spoza Krakowa). Pracownie są bardzo dobrze wyposażone, kadra przyjaźnie nastawiona
i nauczająca z pasją. Szkoła posiada pracownie aktywności zawodowej, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, dużą salę gimnastyczną, boisko, siłownię.

Szkoła organizuje konkursy szkolne i  międzyszkolne, np. coroczny Międzyszkolny Konkurs Geograficzno-Turystyczny, czy ostatni „I Ty możesz zostać VIP-em! nt. zasad savoir-vivre-u; ponadto konferencje, debaty. Przy okazji już teraz chcemy zaprosić gimnazjalistów z małopolskich szkół do udziału w V Międzyszkolnym Konkursie Geograficzno-Turystycznym nt. „Szlakiem małopolskich uzdrowisk”, który odbędzie się 22 maja o godzinie 10:00 w auli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4.

Szkoła bierze udział w projektach unijnych, m.in. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce (uczniowie odbywają płatne staże), Międzynarodowy Projekt ReSeCo, Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Uczniowie mogą  zdobywać międzynarodowe certyfikaty Akademii Sieciowej CISCO
z podstaw przedsiębiorczości i informatyki, dokształcać się podczas zajęć dodatkowych, brać udział w różnorodnych akacjach Samorządu Uczniowskiego (http://www.mlodziez.info/), poznawać rówieśników z Francji (współpraca międzynarodowa).

Młodzież rozwija swe zainteresowania także w czasie zajęć sportowych (współpraca  pobliskim KSOS-em: pływalnia, tenis, In). Działa też Klub Historyczny, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,  Szkolny Klub Przedsiębiorczości „Impuls” przy NBP. Szkoła organizuje konkursy szkolne i  międzyszkolne, np. coroczny Międzyszkolny Konkurs Geograficzno-Turystyczny, czy ostatni „I Ty możesz zostać VIP-em! nt. zasad savoir-vivre-u; ponadto konferencje, debaty.

Nasza młodzież osiąga sukcesy (Ogólnopolski Tydzień Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Olimpiada Wiedzy Teologicznej, Przegląd Teatrów – grupa Z.W.I.S). Działa też charytatywnie: Akcje Honorowego Krwiodawstwa, Czerwonokrzyska Gwiazdka,  Góra Grosza, Zakręceni, Pola Nadziei,  Szlachetna Paczka, etc. Uczniowie mają więc w szkole duże możliwości rozwijania swoich zainteresowań, dlatego serdecznie polecamy naszą placówkę i zapraszamy do kontynuowania nauki właśnie w ZSZ Nr 1.

0 replies on “„Po pierwsze zawód” – kampania promująca szkolnictwo techniczne”