ZIO 2022 – weź udział w konsultacjach

Kraków kontynuuje działania związane ze staraniami o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku. Zgodnie z decyzjami Rady Miasta Krakowa w tej sprawie zostały wyznaczone konsultacje społeczne, które odbywają się pomiędzy 15 marca a 31 maja 2014 roku.

W ramach konsultacji zaplanowano szereg spotkań z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, w czasie których będzie prezentowana koncepcja organizacji ZIO 2022 w Krakowie, a następnie przeprowadzona zostanie otwarta debata:

  • dla mieszkańców dawnej dzielnicy Śródmieście – we wtorek 15 kwietnia 2014 roku o godz. 18.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.
  • dla mieszkańców dawnej dzielnicy Podgórze – w czwartek 24 kwietnia 2014 roku o godz. 18.00 w Hali Korony przy ul. Kalwaryjskiej 9.
  • dla mieszkańców dawnej dzielnicy Krowodrza – w poniedziałek 28 kwietnia 2014 roku o godz. 18.00 w Hali Wisły przy ul. Reymonta 22.
  • dla mieszkańców dawnej dzielnicy Nowa Huta – w poniedziałek 12 maja 2014 roku o godz. 18.00 w Nowohuckim Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232.

W środę 26 marca 2014 roku o godz. 10.00 odbędzie sesja Rady Miasta Krakowa, gdzie zostanie przedłożona informacja Prezydenta Miasta Krakowa o potencjalnej organizacji Igrzysk.

W poniedziałek 19 maja 2014 roku o godz. 18.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, ekologicznymi i turystycznymi.

W trakcie konsultacji społecznych przedstawiciele Komitetu Konkursowego Kraków 2022, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta Magdalena Sroka oraz przedstawiciele UMK deklarują możliwość udziału w spotkaniach, debatach organizowanych przez stronę społeczną w okresie: od 28 marca do 30 maja 2014 roku, w poniedziałki i piątki, w godz. 16:00 – 20:00 (z wyjątkiem dni, w których już wcześniej zaplanowano inne wydarzenia lub spotkania). Zaproszenia należy kierować na adres: dialoguj@um.krakow.pl

Wniosek aplikacyjny miasta (koncepcja) zostanie wyłożona do  wglądu do publicznej wiadomości w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic Miasta i na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa.

Wnioski i opinie można składać:

  • pisemnie na Dziennik Podawczy w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa oraz w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic.
  • drogą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „Konsultacje ZIO 2022”.
  • Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 z dopiskiem „Konsultacje ZIO 2022”.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych w sprawie koncepcji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Krakowie znajduje się w serwisie „Dialog Społeczny” Urzędu Miasta Krakowa www.dialoguj.pl, (www.dialogspoleczny.krakow.pl) i  MPI „Magiczny Kraków” www.krakow.pl.

0 replies on “ZIO 2022 – weź udział w konsultacjach”