Zostań kandydatem do Komisji ds. Referendum

Miejska Komisja ds. Referendum ogłasza nabór kandydatów na członków obwodowych komisji w Referendum lokalnym wyznaczonym na dzień 25 maja 2014 roku w Krakowie.

Przyjmowanie zgłoszeń prowadzone będzie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Nabór kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa i wpisanych do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków (osoby pełnoletnie).

Prosimy osoby zainteresowane pracą w obwodowych komisjach ds. referendum o własnoręczne wypełnienie druku „Zgłoszenie do pracy w komisji” (do pobrania w pliku pdf) i złożenie opatrzonego datą i podpisem kandydata zgłoszenia:

– w Urzędzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 202 (sekretariat Kancelarii Rady Miasta Krakowa i Dzielnic Krakowa) w godz. 7:40-15:30, lub

– przesłania faksem na numer tel. (12) 61-61-702 lub (12) 61-61-723 (do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), lub

– przesłania e-mailem skanu wypełnionego własnoręcznie zgłoszenia (w formacie pliku pdf) na adres e-mail: komisje-referendum@um.krakow.pl (w tytule maila proszę podać swoje „imię i nazwisko” oraz dopisek „zgłoszenie do pracy w komisji”)

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z sekretariatem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, tel. 12 61-61-403.

Jednocześnie informujemy, iż osobom wchodzącym w skład Obwodowych Komisji ds. Referendum przysługują zryczałtowane diety w następujących wysokościach:

– Przewodniczący komisji – 200 złotych,

– Zastępca przewodniczącego komisji – 180 złotych,

– Członek komisji – 160 złotych.

WAŻNE:

Przypominamy wszystkim kandydatom, iż w związku z faktem, iż w dniu 25 maja 2014 r. odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego i Referendum Lokalne, dana osoba może być członkiem tylko jednej komisji wyborczej na terenie miasta Krakowa – albo członkiem obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego albo członkiem obwodowej komisji w Referendum Lokalnym.

W przypadku powołania tej samej osoby do pracy w obwodowych komisjach – zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak i w Referendum Lokalnym – osoba ta traci członkostwo w obwodowej komisji w Referendum Lokalnym, natomiast pozostaje członkiem obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

0 replies on “Zostań kandydatem do Komisji ds. Referendum”