Rozpoczęliśmy nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

Już od dziś można składać swoje propozycje zadań do zrealizowania w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku. Wnioski będą przyjmowane do 16 czerwca w formie papierowej w biurze Rady Dzielnicy na al. Daszyńskiego 22 w Krakowie.

Budżet obywatelski jest narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.

Każda z dzielnic do dyspozycji w Budżecie Obywatelskim w roku 2014 ma 100.000 zł, na zadania o charakterze lokalnym. Ponadto na spotkaniach organizowanych w dzielnicach będzie możliwość dyskutowania na temat zadań ogólnomiejskich, na których realizację przeznaczono kwotę 2.700.000 zł.

Na co można przeznaczyć środki ?

Pieniądze z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć zarówno na inwestycje, jak i na projekty „miękkie”, jak np. dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. Ważne by pomysł na projekt mieścił się w ramach zadań znajdujących się w kompetencjach gminy i powiatu.

1. Określ, czy Twój projekt ma charakter lokalny (dzielnicowy) czy ogólnomiejski.

2. Zgłoś projekt na formularzu, który możesz otrzymać w siedzibie Rady Dzielnicy oraz w wybranych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.

3. Pamiętaj, że Twój projekt musi być umiejscowiony na gruntach gminnych !

4. Opisz:

• cel projektu,

• co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu oraz wskaż główne działania, które będą podjęte przy realizacji projektu,

• uzasadnij potrzebę realizacji projektu oraz wskaż jak rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców, komu będzie służył,

• w punktach harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu.

5. Określ przybliżony koszt realizacji projektu.

6. Dołącz do formularza zgłoszenia zadania listę poparcia dla projektu, która będzie podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższą środę tj. 7 maja w Szkole Podstawowej nr 18 na ul. Półkole 11 . Zapraszamy na 18:30.

0 replies on “Rozpoczęliśmy nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego”