Konkurs: „Teva z Grzegórzek pomaga małym pacjentom”

Teva Operations Poland wraz z Radą Dzielnicy II Grzegórzki ogłasza

KONKURS

„Teva z Grzegórzek pomaga małym pacjentom”

Czy wiesz, że…

…na początku nasza firma nosiła nazwę Dr A. Wander

…wytwarzamy ponad 3 mld tabletek i kapsułek rocznie

…od ponad 30 lat produkujemy znany syrop Flegamina

…a w dzielnicy Grzegórzki, jesteśmy obecni od ponad 80 lat

 

Czekamy na krótkie formy literackie: wierszyk, fraszka, opowiadanie, felieton, reportaż, hasło reklamowe, którego bohaterem będzie Teva – praca w niej,pomoc małym pacjentom, historia, leki.

Autorów 50 najciekawszych prac zaprosimy 14 czerwca 2014 roku na Dzień Otwarty do naszej firmy, a 10 najlepszych prac nagrodzimy!

 

Prace z dopiskiem „Teva – konkurs” należy dostarczyć listownie, mailowo lub osobiście do 23 maja:

• Teva Operations Poland, Dziennik Podawczy ul. Rymarska 3 31-546 Kraków z dopiskiem „Teva – konkurs”, aleksandra.markowska@teva.pl

• Rada Dzielnicy II Grzegórzki al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków z dopiskiem „Teva – konkurs”; rada@dzielnica2.krakow.pl

Praca musi zawierać poniższe dane: imię i nazwisko oraz wiek autora oraz imię i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail rodzica.

Inspiracją dla prac może stać się nasza strona internetowa: www.teva.pl

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Teva Operations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. E. Plater 53 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat zamieszkujących w krakowskiej Dzielnicy II Grzegórzki lub uczęszczających do szkół i przedszkoli w tej Dzielnicy (dalej: „Uczestnicy”) za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Tematem prac literackich jest „Teva z Grzegórzek pomaga małym pacjentom”

4. Forma prac: wiersz, opowiadanie, reportaż, felieton, fraszka, hasło reklamowe itp.

5. Praca musi zawierać poniższe dane:

• imię i nazwisko oraz wiek autora

• imię i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail rodzica

6. Prace należy dostarczyć listownie, mailowo lub osobiście do 23 maja:

• Teva Operations Poland, Dziennik Podawczy ul. Rymarska 3 31-546 Kraków lub aleksandra.markowska@teva.pl

• Rada Dzielnicy II Grzegórzki al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków lub rada@dzielnica2.krakow.pl

7. Prace oceniać będzie specjalne jury złożone z przedstawicieli firmy Organizatora i radnych z Dzielnicy Grzegórzki

8. Nagrody:

• autorzy 50 najciekawszych prac zostaną zaproszeni na Dzień Otwarty w firmie Teva Operations Poland Sp. z o.o. w dniu 14 czerwca 2014 r,

• 20 dzieci w wieku 8-13 lat (spośród wyłonionej 50.) będzie miało możliwość zwiedzenia firmy Organizatora.

• autorzy 10 najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe

• Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom 14 czerwca br. podczas Dnia Otwartego w siedzibie Organizatora.

9. Dane osobowe:

• Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) w celu przeprowadzenia Konkursu.

• Administratorem danych osobowych jest Organizator.

• W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:

a. imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika

b. imię i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail rodzica Uczestnika

• Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu (w tym wydaniem Nagród) jak również w celu korzystania z Aplikacji i po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką -> Teva_konkurs

Serdecznie zapraszamy!

 

 

0 replies on “Konkurs: „Teva z Grzegórzek pomaga małym pacjentom””