Spotkania konsultacyjne dotyczące metra, monitoringu i ścieżek rowerowych

Gmina Miejska Kraków rozpoczyna proces konsultacji społecznych dotyczący trzech zagadnień będących przedmiotem referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa, a mianowicie budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowerowych. Termin zakończenia konsultacji społecznych został ustalony na 23 maja 2014 roku.

Konsultacje społeczne realizowane są w oparciu o zapisy uchwały  Rady Miasta Krakowa nr CII/1575/14 z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie: budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu, wieloletniego programu budowy dróg rowerowych. Za stronę organizacyjną konsultacji społecznych odpowiada Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, natomiast za stronę merytoryczną odpowiedzialni są: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

W ramach konsultacji przewidziane są: otwarte spotkania konsultacyjne 

z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dla mieszkańców w każdej z 18 dzielnic, upublicznienie materiałów – Informacji Prezydenta Miasta Krakowa przygotowanych w zakresie przedmiotu konsultacji, które są dostępne m.in. w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic, w placówkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz w serwisie Dialogu Społecznego www.dialoguj.pl.

Uwagi do propozycji budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowerowych można składać do 23 maja 2014 roku

– pocztą tradycyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

lub

– pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „konsultacje metra, sieci monitoringu, dróg rowerowych”.

Więcej informacji na temat szczegółowego harmonogramu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami oraz materiałów dotyczących przedmiotu konsultacji znajduje się na stronie Dialogu Społecznego www.dialoguj.pl.

Materiały konsultacyjne:

metro

monitoring

ścieżki

0 replies on “Spotkania konsultacyjne dotyczące metra, monitoringu i ścieżek rowerowych”