Idzie zima – pamiętajmy o dokarmianiu ptaków

W ciągu ostatnich dwóch lat, dzięki akcji i dofinansowaniu Rady Dzielnicy II i pomocy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, udało się zamontować prawie 200 budek lęgowych na terenie Grzegórzek. Może nie jest to jeszcze imponująca liczba, ale bardzo istotny wkład w odbudowę zagrożonej populacji drobnych ptaków, takich jak wróble czy sikorki. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ ptaki te z roku na rok tracą coraz więcej naturalnych siedlisk. Przyczynia się do tego wycinka starych drzewostanów, likwidacja dzikich terenów zielonych, jak też budowa nowych osiedli w miejscach, które do tej pory były niezamieszkane. Zwiększenie ilości drobnych ptaków w wielu rejonach Krakowa już dało się zaobserwować i bardzo cieszy, ale to dopiero początek długiej drogi.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w tę akcję.

 

Nadchodzi zima i ptaki oczekują na naszą dalszą pomoc.

Dopóki nie spadnie śnieg, korzystają one z naturalnych możliwości szukania pożywienia i dokarmianie nie jest konieczne, ale kiedy przyjdą pierwsze opady i znaczne obniżenie temperatury, pomoc ludzi może okazać się niezbędna. Dlatego zwracamy się z apelem o wspomożenie naszych „latających braci”. Ustawienie karmnika czy zawieszenie karmy na balkonie lub pobliskim drzewie niewiele kosztuje, a może być ratunkiem dla drobnego ptactwa.

W akcji dokarmiania ptaków bardzo ważna jest systematyczność i konsekwencja. Ptaki przyzwyczajają się do tego, że w danym miejscu mogą liczyć na posiłek. Często korzystają z tej możliwości dopiero w ostateczności, więc należy dbać o to, aby nigdy się nie zawiodły, bo mogłoby to stanowić dla nich śmiertelne zagrożenie.

Informacje o sposobach zimowego dokarmiania ptaków można znaleźć w książkach, prasie czy internecie, ale zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu.

 

Koordynatorem akcji wieszania budek lęgowych w Dzielnicy II jest:

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego, ul. Lotnicza 1

tel. (12) 411 91 89 lub (12) 294 44 44 – koordynator Mieczysław Czytajło

i tam można także zasięgnąć rad dotyczących zimowej pomocy ptakom.

 

( M.Cz.)

0 replies on “Idzie zima – pamiętajmy o dokarmianiu ptaków”