Nowy Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki

16 grudnia 2014 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki siódmej kadencji (lata 2014-2018), podczas ktorej radni złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki, którym została Małgorzata Ciemięga.

22 grudnia 2014 r. w czasie kolejnej sesji wybrano zastępcę przewodniczącego Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki, którym został Maciej Hankus. Członkami Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki zostali wybrani Tomasz Makowski, Łukasz Derdziński oraz Artur Wolny

Podczas drugiej sesji powołano również komisje merytoryczne Rady Dzielnicy II Grzegórzki oraz ustalone zakresy ich działania i składy osobowe:

1. Komisja Kultury
2. Komisja Edukacji
3. Komisja Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Infrastruktury i Handlu
4. Komisja Ochrony Środowiska
5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
6. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
7. Komisja Sportu i Rekreacji
8. Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej
9. Komisja Rewizyjna
10. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego

Najbliższa sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki odbędzie się w czwartek, 22 stycznia 2015 roku, o godz. 18.00, w siedzibie Rady Dzielnicy, przy al. Daszyńskiego 22 w Krakowie.

0 replies on “Nowy Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki”