Zadzwoń! Nie bądź obojętny na los bezdomnych

W związku z bardzo trudnym okresem dla osób bezdomnych, jakim są zimowe miesiące, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych, informować o miejscach ich pobytu Dział Pomocy Bezdomnym lub Straż Miejską.

Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego – 986 dyżurni czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewnia się takim osobom miejsca noclegowe, a w uzasadnionych sytuacjach wzywa pogotowie ratunkowe.

MOPS przypomina, że osoby bezdomne, przebywające w Krakowie w zimie mogą otrzymać pomoc zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym na osiedlu Teatralnym 24, tel. 12 425-78-09 e-mail: db@mops.krakow.pl.

Na terenie Krakowa funkcjonuje 20 placówek zapewniających schronienie, które oferują 637 całorocznych miejsc noclegowych. Ponadto w okresie zimowym Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1 uruchamia ogrzewalnię dla osób bezdomnych.

Posiłki dla osób bezdomnych wydawane są w 4 barach mlecznych oraz jadłodajni na os. Krakowiaków, na podstawie decyzji administracyjnej MOPS. Obecnie korzysta z nich blisko 300 osób dziennie. Jednocześnie pomoc w formie posiłków realizowana jest przez organizacje otrzymujące z Gminy Miejskiej Kraków dotacje do prowadzonej przez nie działalności charytatywnej. W Krakowie codziennie wydawane jest ok. 1600 gorących posiłków, w tym ok. 1000 finansowanych ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Wykaz miejsc noclegowych w Krakowie oraz placówek, gdzie można skorzystać z ciepłego posiłku lub innej formy pomocy znajduje się na stronie www.mops.krakow.pl.

Foto i tekst: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

0 replies on “Zadzwoń! Nie bądź obojętny na los bezdomnych”