REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA 2014

Na postawie wyników głosowania Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwsze projekty już zostały zrealizowane, trwają prace zmierzające do realizacji kolejnych.
Zapraszamy do zapoznania się ze stanem wykonania zadań w roku 2014 oraz wykazem tych zadań, które zostały przewidziane do realizacji w 2015 roku oraz zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej I edycji  budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014.

ankieta_ewaluacyjna_Kraków

Ankietę można przekazać do dnia 16 stycznia 2015 r.:

  • bezpośrednio do referatu Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pokój 106
  • drogą elektroniczną na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl;
  •  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych, Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Krakow.
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI
 L.p.  Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania
 1. „Ścieżka zdrowia” w parku przy śluzie na Dąbiu, na bulwarach na Dąbiu
Zakup i montaż ścieżki zdrowia w postaci drewnianych elementów do ćwiczeń wraz z tabliczkami informacyjnymi jak należy wykonać dane ćwiczenie i na jakie partie ciała ono oddziałuje.
 34.980  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 2. Uporządkowanie brzegów rzeki Białuchy
Uporządkowanie brzegów rzeki Białuchy, z dostosowaniem bulwarów do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.
 4.800  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Wykonano
 3. Przyjazny skwer
Urządzenie brzegu Białuchy poprzez zamontowanie oświetlenia, ławek i koszy na śmieci przy drodze nad Białuchą w okolicy ul. Cieplińskiego.
 26.000  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 4. Równamy szanse w dostępie do książki wszystkim mieszkańcom Dzielnicy
Powiększenie księgozbioru Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (Biblioteka Główna)oraz jej filii nr: 2, 12, 13, 16, 17 poprzez zakup nowości czytelniczych.
 6.000  Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 5. Mali ratownicy
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
 11.600  Biuro ds. Ochrony Zdrowia  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 6. „Zdrowy kręgosłup” – zajęcia korekcyjno-rekreacyjne dla mieszkańców Dzielnicy II
Zajęcia korekcyjno-rekreacyjne z elementami gimnastycznymi „Zdrowy kręgosłup”, mające na celu poprawę zdrowia, sprawności fizycznej, oraz aktywizację społeczną mieszkańców – bez ograniczeń wiekowych.
 3.300  Wydział Sportu  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 7. Słup ogłoszeniowy dla mieszkańców dzielnicy umiejscowiony w okolicy Urzędu Pocztowego nr 49 przy al. Pokoju 33
Słup ogłoszeniowy zlokalizowany na niewykorzystanej części gminnego, zielonego skweru, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń przez instytucje kulturalne, stowarzyszenia, instytucje mieszkańców dzielnicy.
 3.500  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Wykonano
0 replies on “REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA 2014”