Porozumienie w sprawie poprawy bezpieczeństwa

W czwartek, 15 stycznia zostało podpisane porozumienie między Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym SA w Krakowie a Komendą Miejską Policji w Krakowie. Ogólnym celem jest poprawa bezpieczeństwa w Krakowie.

Założeniem podpisanego dokumentu jest intensyfikacja współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Krakowa, profesjonalizacja działań związanych z walką z przestępczością, eliminacja zjawisk o charakterze chuligańskim oraz lepsze wykorzystanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Porozumienie zostało podpisane przez Rafała Świerczyńskiego, prezesa zarządu MPK SA, Grzegorza Dyrkacza, członka zarządu i dyrektora ds. zarządzania przewozami MPK SA oraz inspektora Andrzeja Płatka, Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie i podinspektora Roberta Michnę, zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

– Dzięki zacieśnieniu współpracy krakowskiego przewoźnika z policją pasażerowie będą mogli czuć się jeszcze bezpieczniej w krakowskich tramwajach i autobusach. Porozumienie przewiduje bowiem organizację wspólnych patroli w ramach akcji „Bezpieczny powrót” w pojazdach kursujących przede wszystkim w godzinach wieczornych i nocnych. W razie zagrożenia podróżujący pasażerowie będą mogli liczyć na natychmiastową interwencję funkcjonariuszy Policji – podkreśla Grzegorz Dyrkacz, dyrektor ds. zarządzania przewozami MPK SA w Krakowie.

Dodatkowo porozumienie zdecydowanie ułatwi i przyspieszy przekazywanie policji nagrań z kamer zamontowanych w tramwajach i autobusach MPK SA w Krakowie. Policjanci będą mogli przesyłać do MPK SA drogą elektroniczną wnioski o zabezpieczenie nagrania. W tym celu został przygotowany specjalny formularz. To pozwoli na skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie tych nagrań dla policji.

Drogą elektroniczną do Komendy Miejskiej Policji będzie także przesyłana korespondencja dotycząca m.in. wypadków, kolizji i innego rodzaju zdarzeń w pojazdach komunikacji miejskiej. Zastąpi ona dotychczasowy, tradycyjny sposób przekazywania tych materiałów w formie wysyłanych pism.

Porozumienie obejmuje także cykl szkoleń dotyczących bezpieczeństwa, które dla pracowników MPK SA, a przede wszystkim dla inspektorów nadzoru ruchu, przeprowadzi Komenda Miejska Policji.

Warto podkreślić, że podpisane porozumienie jest potwierdzeniem i usankcjonowaniem współpracy, którą MPK SA i Komenda Miejska Policji prowadzi od kilku lat.

Tekst i foto: www.krakow.pl

0 replies on “Porozumienie w sprawie poprawy bezpieczeństwa”