Zaszczep dziecko przeciw pneumokokom i meningokokom

Miasto kontynuuje Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli w Krakowie.

Programem szczepień przeciw pneumokokom mogą być objęte dzieci do 3 lat, które uczęszczają w Krakowie do żłobków i przedszkoli. Z kolei program zakażeń meningokokowych jest adresowany do dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy. Dzieci powinny mieć miejsce zamieszkania na terenie Krakowa (zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, trwający przez okres co najmniej trzech miesięcy w dniu szczepienia).

Program jest realizowany przez:

1) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, informacja i rejestracja do szczepień: tel. (12) 614 22 37.

2) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, informacja i rejestracja do szczepień: tel. (12) 430 34 72.

3) Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 4-6, tel. (12) 630 49 28.

4) Scanmed Multimedis S.A., ul. Armii Krajowej 18, tel. (12) 629 88 00.

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz. Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni ustalić telefonicznie termin szczepienia, zgłaszając się do szczepienia z „książeczkami zdrowia i szczepień dziecka”. Niezbędny będzie dokument potwierdzający tożsamość dziecka (oświadczenie rodzica) wraz z nr PESEL (datą urodzenia) wraz ze wskazaniem miejsca (adresu) zamieszkania oraz zawarta umowa o korzystanie z usług żłobka lub przedszkola w przypadku szczepień przeciw pneumokokom (do wglądu).

Uwaga! decyduje kolejność zgłoszeń dzieci, do wyczerpania ilości szczepionek, nie później niż do dnia 28 listopada 2015 r. Prowadzona będzie lista dzieci oczekujących na udział w Programie (lista rezerwowa do szczepień z przyczyn losowych, np. choroba dziecka).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, IV piętro, pokój nr 405/411, 31-549 Kraków, tel. (12) 616 94 96 oraz pod nr telefonu Całodobowej Informacji Medycznej tel. (12) 661 22 40.

Kwota przeznaczona z budżetu miasta Krakowa na realizację ww. programów w 2015 r. wynosi 143 800 zł.

 

Tekst i foto: www.krakow.pl

0 replies on “Zaszczep dziecko przeciw pneumokokom i meningokokom”