Konsultacje projektu regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

Zapoznaj się z projektem uchwały Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – PROJEKT [PDF]

Uwagi, zapytania i opinie odnośnie konsultowanego projektu uchwały można przesyłać:

– pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Rozwoju Miasta pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – z dopiskiem „Konsultacje regulaminu BO”;

lub

– pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl – wpisując w temacie: „Konsultacje regulaminu BO”.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania uwag, opinii i zapytań to 9 lutego 2015 r.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne dla Mieszkańców na temat projektu regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kolejną edycją budżetu obywatelskiego na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 5 lutego 2015 r. (czwartek), o godz. 17.00 w Sali Portretowej i w Sali Dietla w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

0 replies on “Konsultacje projektu regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”