Zaproszenie na projekcję filmu „W cieniu pamięci”

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Inicjatywa AntySchematy 2 zapraszają na projekcję filmu „W cieniu pamięci”.
Scenariusz i reżyseria: Tomasz Kocur Malec

Projekt – opowieść o zagładzie tarnowskiego getta. Historia tarnowskich Żydów to także nasza historia 

Po emisji spotkanie z Tomaszem Kocurem Malcem i Katarzyną Szuszkiewicz (Fundacja AntySchematy 2).

Fabryka Emalia Oskara Schindlera
17 lutego 2015r., godz. 18.00
Wstęp wolny

Film „W cieniu pamięci” jest materiałem edukacyjnym do nauczania o Holocauście.

 

Inicjatywa AntySchematy 2  powstała w 2008 roku. Nazwa odwołuje się do głównej idei, jaka przyświecała jej twórcom: łamania stereotypów i schematów. Wtedy pojawił się też pomysł uczenia młodzieży postaw otwartości i tolerancji do mniejszości żydowskiej poprzez sprzątanie i dbanie o cmentarze żydowskie na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Inicjatywa została przekształcona w Fundację w lipcu 2014 roku. Fundacja AntySchematy 2 jest organizacją non-profit.

Celami Fundacji są: krzewienie kultury na rzecz przełamywania stereotypów w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych poprzez edukację międzykulturową, opieka nad miejscami pamięci oraz lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. Celem jest również wspieranie szkół oraz związana z tym działalność charytatywna.

Obecnie Fundacja obejmuje swoim działaniem obszar dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego, jednak wraz z planowanym rozwojem instytucja ma ambicje rozszerzenie tego zasięgu na inicjatywy o oddźwięku krajowym a nawet międzynarodowym.

Fundacja kieruje swoje działania przede wszystkim do dzieci, młodzieży (zwłaszcza zagrożonej wykluczeniem społecznym, z mniejszych miejscowości i wsi oraz niepełnosprawnej), ale także dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, edukatorów, liderów lokalnych i animatorów kultury.

Organizacja ma największe doświadczenie w edukacji młodzieży na rzecz tolerancji, ochronie miejsc pamięci i organizacji warsztatów dla młodzieży (także niepełnosprawnej). Warto tutaj wspomnieć o takich inicjatywach jak: I Mini-Konferencja pt.: “Dzieciństwo, którego nie było. Holokaust to nie tyko zagłada świata dorosłych” (4/2013); Konferencja pt.: “Janusz Korczak – idee wychowawcze wobec wyzwań współczesnego świata” (2012); Maraton pt.: “Niepogrzebane słowa – pedagogika pamięci. Na przykładzie historii kultury Żydów w Polsce.” (10/2011); Konferencja pt.: “Miejsca pamięci o Holokauście w naszej małej ojczyźnie” (5/2008), czy Konkurs pt. “Wielokulturowość Tarnowa – Żydzi i Romowie” (2011); Warsztaty twórcze pt.: “Korczak – człowiek naszych czasów” (18/10/2012); Warsztaty z ornamentyki macewnej – Rymanów, Jasło, Ołpiny, Nowy Żmigród (2008-2014) oraz spotkanie z młodzieżą z Izraela (10/2014).

Obecnie Fundacja realizuje dwa flagowe projekty: Zapomniana historia Ołpin oraz Świat kultur – akademia kompetencji międzykulturowych.

 

Tomasz Kocur Malec – absolwent Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek historia (praca magisterska, napisana pod kierunkiem prof. Wacława Wierzbieńca pt. ,,Zakres i funkcjonowanie negatywnych postaw Polaków wobec Żydów w okresie międzywojennym”. Studia Podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika.

Pracownik Szkół Specjalnych w Ropczycach, Jaśle, Zbylitowskiej Górze, a także V Liceum Ogólnokształcącego im Janusz Korczaka w Tarnowie. Twórca Projektu i Fundacji AntySchematy 2. Działa również na rzecz zachowania cmentarzy żydowskich, m.in. organizując akcje odwzorowywania ornamentyki na macewach za pomocą węgla i kartki. Organizuje konferencje i konkursy dla młodzieży ze szkół masowych i specjalnych na temat mniejszości narodowych i etnicznych (w tym wiedzy o Januszu Korczaku). Jest  także twórcą filmu edukacyjnego do nauczania o Holocauście pt ,,W cieniu pamięci”.

 

Katarzyna Suszkiewicz – absolwentka europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ, ścieżka: Auschwitz i Holokaust. Stypendystka programu wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich (Polish Israeli Youth Encounters, edycja 2009/2010), uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie (2010), finalistka Konkursu imienia Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o Żydach i Izraelu (2009). Na zlecenie Falstad Memorial and Human Right Centre koordynowała projekt Polscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej (2010/2011). W Centrum Badań Holokaustu UJ była koordynatorką międzynarodowego seminarium Antisemitism and Racism in Europe – Fascist Ideology and Practice (2008) oraz rekruterką do corocznej Międzynarodowej Szkoły Letniej dla nauczycieli Nauczanie o Holokauście (2008-2012). Obecnie współpracuje z CBH w zakresie dwóch programów międzynarodowych: Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics oraz Miami Dade College Summer Institute. Współautorka scenariuszy warsztatów Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci. Prowadzi moduł dot. relacji międzygrupowych w ramach programu Uniwersytecka Klasa Kompetencji Kulturowych, organizowanego przez IE UJ. Zainteresowania badawcze: Holokaust, konflikt izraelsko-palestyński, zagadnienia dziedzictwa, pamięci i wykorzystania przestrzeni kulturowej.

0 replies on “Zaproszenie na projekcję filmu „W cieniu pamięci””