Z myślą o seniorach

SeniorzyPoprawa jakości i poziomu życia starszych mieszkańców Krakowa poprzez aktywność społeczną, dbałość o stan zdrowia, edukację oraz integrację międzypokoleniową – to główny cel Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020. W środę (11 lutego) podczas sesji Rady Miasta Krakowa z dokumentem zapoznali się radni.

Na zaproszenie Przewodniczącego RMK Bogusława Kośmidera w obradach wziął udział Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów Antoni Wiatr.

„Naszym celem jest jeszcze szersze dotarcie do osób starszych, które żyją w lokalnych społecznościach. Chcemy nawiązać kontakt z radami dzielnic, aby jeszcze lepiej poznać problemy ludzi starszych. Chcemy pomagać ludziom załatwiać ich sprawy. Prosimy o współpracę nie tylko rady dzielnic, ale i lokalne media. Stawiamy także na bezpośredni kontakt z seniorami” – powiedział Przewodniczący RKS.

Przypomnijmy; 30 września 2014 r. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski otworzył pierwsze posiedzenie Krakowskiej Rady Seniorów. To 25 – osobowe zgromadzenie powołane przez Prezydenta Miasta będzie zgłaszać inicjatywy, doradzać i konsultować z Prezydentem oraz radnymi wszelkie miejskie działania dotyczące osób starszych. Rada zajmuje się także warunkami życia osób starszych, ich częstym wykluczeniem społecznym, profilaktyką zdrowotną, ale też integracją, aktywizacją i wolontariatem seniorów.

Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020, ma na celu stworzenie warunków, aby jak najwięcej osób starszych angażowało się w życie społeczne miasta, poszerzało swoje horyzonty i odczuwało zadowolenie z życia. Jednym z zadań przewidzianych w nowym programie jest stworzenie sieci lokalnych Centrów Aktywności Seniorów znajdujących się we wszystkich dzielnicach.

Program został skonsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Krakowskich Seniorów oraz Krakowską Radę Pożytku Publicznego. Środki na jego realizację zostały zaplanowane w budżecie na 2015 rok w wysokości 1 mln zł oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod nazwą – Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020. Ponadto zaplanowano w budżecie Miasta w 2015 r. kwotę 100 tys. zł na realizację Sportowej Akademii Seniora. Kwota w tej wysokości będzie również planowana corocznie w latach 2016-2020.

Dane demograficzne wskazują, że proces starzenia się społeczeństwa dotyczy również Krakowa. W 2013 r. liczba mieszkańców miasta wynosiła 758 992 mieszkańców, w roku 2010 wynosiła 756 183, a więc w ciągu trzech lat zwiększyła się o 2 809 mieszkańców. Z tego w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 lat, mężczyźni powyżej 65 lat) w 2010 r. było 146 450 osób (19,4%), a w roku 2013 liczba ta wynosiła już 159 825, co stanowiło 21,05% całej populacji mieszkańców. Prognozy do 2020 r. pokazują, że wówczas odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w Krakowie będzie wynosił ok. 23%, a osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 16,6%.

 

Tekst i foto: www.krakow.pl

0 replies on “Z myślą o seniorach”