Nasadzenia zastępcze na terenie Dzielnicy II – prośba do mieszkańców o wskazywanie lokalizacji

DrzewoSzanowni Państwo!

W dniu 5 lutego 2015 r. odbyła się na terenie działek inwestycyjnych nr 403/33, 403/35 oraz 403/36, obręb 05 Śródmieście przy ul. Cystersów 20 komisja terenowa z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa – Wydziału Kształtowania Środowiska oraz inwestora – firmy Villena sp. z o.o.. W komisji uczestniczyło również dwóch radnych Dzielnicy II Grzegórzki – Maciej Hankus i Łukasz Pietryka. Komisja była etapem procedury związanej z wycinką drzew na wyżej wymienionych działkach.

W następstwie odbytej komisji radni dzielnicowi uzyskali informację na temat skali wycinki drzew, o przeprowadzenie której ubiega się inwestor. Okazuje się, że skala wycinki jest bardzo duża. Wiąże się to z tym, że wspomniane działki porośnięte są wieloma drzewami. Są to w zdecydowanej większości młode drzewa, w wieku najczęściej 15 – 20 lat. Zdecydowana większość z tych drzew są to samosiejki o niskiej wartości dendrologicznej. Z przesłanego do Rady Dzielnicy II wyliczenia dotyczącego egzemplarzy zieleni do usunięcia oraz projektu zieleni na obszarze inwestycyjnym wynika, że do usunięcia jest 146 drzew. Na obszarze tych działek inwestor zamierza zasadzić 6 drzew w ramach nasadzeń zastępczych.

Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że wspomniana powyżej inwestycja w najbliższym czasie nie będzie jedyną w naszej dzielnicy, z którą wiązać się będzie konieczność wskazania dużej ilości miejsc na nasadzenia zastępcze. W najbliższym czasie na obszarze Grzegórzek będzie miało miejsce kilka inwestycji, z którymi wiązać się będzie konieczność wskazania tego typu miejsc. Niektóre z nich – jak np. budowa Urzędu Marszałkowskiego koło Ronda Grzegórzeckiego – wymagać będą wskazania znacznie większej ilości miejsc do nasadzeń zastępczych.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie jak największej ilości miejsc na nasadzenia zastępcze na obszarze Dzielnicy II Grzegórzki. Propozycje miejsc do nasadzeń prosimy przysyłać na adres e-mailowy Rady Dzielnicy II: rada@dzielnica2.krakow.pl lub bezpośrednio do biura Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

 

Z poważaniem,

Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki

0 replies on “Nasadzenia zastępcze na terenie Dzielnicy II – prośba do mieszkańców o wskazywanie lokalizacji”