Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – szkoła, której uczniowie służą pomocą potrzebującym…

szkołaZespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. „Wilka” Wyrwińskiego 1 na os. Oficerskim to szkoła wyjątkowa, która żyje na co dzień potrzebami środowiska lokalnego. Od wielu lat jej uczniowie – zarówno z Gimnazjum nr 5, jak i XXIV Liceum Ogólnokształcącego, które tworzą ZSO nr 11 – angażują się w różne przedsięwzięcia charytatywne, poświęcając własny czas wolny na rzecz niesienia pomocy innym ludziom.

Są to akcje organizowane przez rozmaite fundacje i stowarzyszenia: „Góra Grosza” na rzecz domów dziecka, zbiórka żywności dla ubogich rodzin w okresach przedświątecznych (we współpracy z Bankiem Żywności), „Gwiazdka dla zwierzaków” (dary dla schroniska przy ul. Rybnej), zbiórka pieniędzy i darów dla zwierząt ze schroniska w Harbutowicach, sprzedaż kartek na rzecz Hospicjum św. Łazarza, zbiórki na rzecz osób niewidomych, niepełnosprawnych i chorych (Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Fundacja „Pomóż i Ty”, Stowarzyszenie „Liver”, Stowarzyszenie Karan”), kampania charytatywna „Dajmy dzieciom nadzieję” oraz kwesty WOŚP. Od kilku lat podczas Dni Papieskich organizowanych przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczniowie kwestują na rzecz uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Przynajmniej raz w roku organizowana jest w szkole akcja krwiodawstwa.

Wolontariusze niosą również pomoc potrzebującym, starszym i schorowanym mieszkańcom Osiedla Oficerskiego. W ramach małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, działa szkolna grupa wolontariuszy, którzy codziennie roznoszą podopiecznym parafialnego oddziału Caritas obiady przygotowywane przez kuchnię przy kościele Miłosierdzia Bożego z ul. Bandurskiego.

Uczniowie angażują się również w realizację projektów patriotycznych; z okazji świąt narodowych rozdają mieszkańcom Krakowa biało-czerwone chorągiewki, śpiewają pieśni w Tramwaju Patriotycznym, odwiedzają przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 139 przy ul. Bema, tłumacząc młodszym kolegom jakie jest znaczenie symboli narodowych. Z okazji 150. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego powstała szkolna wystawa pt „Powstanie niespełnionych nadziei”, która była eksponowana i tłumnie odwiedzana przez mieszkańców w wielu szkołach i placówkach Dzielnicy II.

Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć, ale zawsze budzą one wiele entuzjazmu, emocji i zapału, a z roku na rok pracuje przy nich coraz więcej ochotników. Uczniowie chętnie angażują się we wszelkie projekty i akcje charytatywne, być może dlatego, że szkoła ma niezwykłego Patrona – Świętego Jana Pawła II, który służy wszystkim jej wychowankom jako niedościgniony wzór wrażliwości oraz otwarcia się na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy zostali w różny sposób pokrzywdzeni przez los.

Wśród wszystkich naszych wolontariuszy szczególnie wyróżnia się jeden niezwykle skromny, obecnie 16 – letni uczeń I klasy XXIV LO, Łukasz Puła, który jest również wychowankiem naszego Gimnazjum nr 5. Łukasz od lat bierze udział we wszystkichluk2 wymienionych wyżej przedsięwzięciach, sam jest również inicjatorem wielu akcji. Zdarzało się, że przychodził do szkoły chory, bo nie mógł nie zanieść obiadu swoim podopiecznym… Z największym zaangażowaniem działa na rzecz Fundacji Bez Tajemnic, organizując w szkole i na osiedlu zbiórki zakrętek plastikowych na rzecz pomocy ludziom niepełnosprawnym. „Zakręć się na pomaganie” to hasło szkolnego konkursu, w którym uczniowie klasy, która zbierze najwięcej zakrętek, co roku wygrywają nagrody fundowane przez radę rodziców. Jako wolontariusz Fundacji Bez Tajemnic, Łukasz prowadzi również akcje informacyjne (np. na godzinach wychowawczych) na temat procesu technologicznego, któremu podlegają zebrane zakrętki. Łukasz działa aktywnie w samorządzie szkolnym (obecnie jako przewodniczący rady uczniowskiej), organizując wiele imprez, począwszy od szkolnych dyskotek, losowania „szczęśliwego numerka”, Poczty Walentynkowej, akcji „kto przebrany niepytany”, a kończąc na kręceniu filmów promujących szkołę. Za swoją działalność został dwukrotnie doceniony: w 2013 r. został laureatem Samorządowego Konkursu „8 wspaniałych”, a w 2014 r. kandydatem do tytułu „Człowiek Roku” Gazety Krakowskiej. Sam Łukasz niechętnie mówi o sobie: „Gdyby nie to, że szkoła wspiera moje pomysły, nigdy nie miałbym takiego rozmachu. Tu do każdego pomysłu nauczyciele, dyrekcja, uczniowie odnoszą się z entuzjazmem i dlatego to wszystko tak dobrze się kręci. A dobro zawsze powraca”…
 
Tekst i foto: Barbara Rasińska – Z-ca Dyrektora Szkoły

0 replies on “Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – szkoła, której uczniowie służą pomocą potrzebującym…”