Budżet obywatelski: namiot informacyjny na Rondzie Mogilskim

BO 2015Od dnia 1 do 31 marca mieszkańcy miasta Krakowa mają możliwość składania formularzy zgłoszenia projektu składanego jako propozycja zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Od 3 do 20 marca Wydział Rozwoju Miasta wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych organizują spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz warsztatowe dla mieszkańców.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zgłaszanych podczas ewaluacji poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, zdecydowano o uruchomieniu namiotu informacyjnego. Namiot zlokalizowany zostanie na Rondzie Mogilskim w okolicy Bastionu V Lubicz i będzie otwarty od 24 do 31 marca, w godzinach od 12.00 do 18.00.

Codziennie od godziny 12.00 do 15.00 dyżurować w nim będzie po dwóch pracowników Wydziału Rozwoju Miasta oraz Wydziału Spraw Społecznych. W godzinach od 15.00 do 18.00 przewidziano dyżury pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych, które w kolejnym etapie realizacji budżetu obywatelskiego dokonywać będą oceny formalno-merytorycznej złożonych wniosków. Podczas dyżurów w namiocie informacyjnym mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc w doprecyzowaniu pomysłów na projekty, upewnić się co do możliwości ich realizacji w danym kształcie, czy danej lokalizacji, a także odbyć konsultacje w zakresie szacunkowych kosztów proponowanych rozwiązań. Udzielona przez pracowników UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych pomoc będzie miała wpływ na ostateczny kształt zgłoszonych projektów, a co za tym idzie znacząco polepszy jakość składanych wniosków i usprawni tym samym pracę podczas etapu właściwej oceny formalno-merytorycznej.

 

Harmonogram dyżurów w namiocie informacyjnym:

24 marca (wtorek), godzina 15.00-18.00:

– Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

– Wydział Kształtowania Środowiska

– Wydział Inwestycji

25 marca (środa), godzina 15.00-18.00:

– Zespół Ekonomiki Oświaty

– Wydział Edukacji

26 marca (czwartek), godzina 15.00-18.00:

– Zarząd Infrastruktury Sportowej

– Wydział Sportu

27 marca (piątek), godzina 15.00-18.00:

– Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Biuro ds. Ochrony Zdrowia

30 marca (poniedziałek), godzina 15.00-18.00:

– Wydział Gospodarki Komunalnej

– Zarząd Budynków Komunalnych

31 marca (wtorek), godzina 15.00-18.00:

– Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

– Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

0 replies on “Budżet obywatelski: namiot informacyjny na Rondzie Mogilskim”