1800 palenisk węglowych na krakowskim Podgórzu i 8000 w ścisłym centrum Krakowa!

P12207041800 palenisk węglowych na krakowskim Podgórzu!

W Krakowie, w ścisłym centrum miasta nadal funkcjonuje ogromna liczba pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa podaje, że na Starym Mieście, Grzegórzkach, Krowodrzy, Zwierzyńcu i Dębnikach działa ponad 8000 palenisk węglowych, natomiast na samym Podgórzu pali się węglem w około 1800 piecach!

Mimo, że Kraków jako jedno z pierwszych miast Polski rozpoczęło walkę z niską emisją, nadal pozostaje w czołówce najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Na przeciw potrzebom palących w piecach wychodzi z swoją ofertą MPEC.

 

Mobilne Punkty Obsługi Klienta MPEC 

W tych miejscach w Krakowie, w których nadal ogrzewa się domy węglem, a nieopodal przebiega ciepłociąg, MPEC spotyka się z mieszkańcami miasta w Mobilnych Punktach Obsługi Klienta. W ostatnim tygodniu marca, charakterystyczny dla akcji namiot MPEC stał na Rynku Podgórskim.

Mieszkańcy dzielnicy rozmawiali z przedstawicielami przedsiębiorstwa na temat możliwości przyłączenia budynków do miejskiej sieci, pobierali przygotowane wcześniej materiały informacyjne, korzystali z pomocy w wypełnieniu dokumentów.

Warto pomyśleć o przyłączeniu do miejskiej sieci już dziś, aby w przyszłym sezonie grzewczym mieć dostęp do wygodnego i bezpiecznego ciepła z MPEC. Jeśli chodzi o Podgórze, dotyczy to następujących ulic: Czarneckiego, św. Benedykta, Rękawka, Krakusa i Węgierskiej. Dla wszystkich osób, które nie mogły przyjść na Rynek Podgórski, a chcą korzystać z ciepła sieciowego zamieszczamy najważniejsze informacje związane z przyłączeniem do miejskiej sieci.

 

Przyłączenie do MPEC krok po kroku…

Najpierw właściciel lub zarządca zgłasza się do MPEC z pytaniem o możliwość przyłączenia budynku do sieci. Może to zrobić drogą mailową bądź telefonicznie. Jeżeli MPEC wstępnie potwierdzi możliwość przyłączenia, zainteresowany składa wniosek o wydanie warunków technicznych (wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do budynku).

Jeżeli MPEC wyda warunki techniczne, właściciel lub zarządca składa wiosek o dofinansowanie inwestycji wraz z warunkami technicznymi do Urzędu Miasta Krakowa. Po zakwalifikowaniu się do Programu, zainteresowany podpisuje umowę z Urzędem Miasta Krakowa o udzielenie dotacji celowej. Kolejno wypełnia i wysyła do MPEC deklarację przyłączenia budynku. W tym czasie MPEC opracowuje dokumentację techniczną przyłącza. Po tym właściciel lub zarządca podpisuje umowę o przyłączenie. Wówczas MPEC przystępuje do realizacji inwestycji.

Po podpisaniu umowy przez właściciela lub zarządcę na dostarczenie ciepła MPEC rozpoczyna dostawę ciepła do budynku. Ostatnim etapem jest wypełnienie przez właściciela lub zarządcę nieruchomości wniosku o zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych do Urzędu Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich kroków do zastąpienia paleniska węglowego ciepłem z miejskiej sieci w ramach PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) znajdują się na stronie internetowej http://www.mpec.krakow.pl/files/oferta/ulotka.pdf

0 replies on “1800 palenisk węglowych na krakowskim Podgórzu i 8000 w ścisłym centrum Krakowa!”