Wieści z „osiemnastki”

W konkursie „Zdrowie w roli głównej” organizowanym przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie w ramach kampanii „Zdrowe żywienie = mądre myślenie” uczniowie z klas: III a, III b i IV a zajęli IV miejsce. Celem konkursu było promowanie zdrowego żywienia i stylu życia – zdrowej żywności, aktywności fizycznej,  kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania wśród dzieci oraz uświadomienie, że zdrowe odżywianie może zapobiegać wielu chorobom, zapewniając nam tym samym dobre samopoczucie. Nasi wychowankowie przygotowali montaż muzyczno – słowny, który był atrakcyjną lekcją na temat zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Uczniowie wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Literackim „Marzenia małe i duże” organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie. Uczniowie redagowali pracę literacką, w której opisywali swoje marzenia. Dotyczyły one szczęścia, jakie życzymy najbliższym osobom, planów na przyszłość, wykonywania określonego zawodu  czy też wakacyjnych wyjazdów. W wielu tekstach pojawiła się troska o losy całej ludzkości. Autorzy wymieniali takie wartości jak: pokój na świecie, zapewnienie godnych warunków do życia najbiedniejszym, bezdomnym i pokrzywdzonym. Uczniowie podkreślali, jak ważne są działania ekologiczne zmierzające do ochrony naszej planety. Cieszymy się, że wśród nagrodzonych znalazła się uczennica
z klasy szóstej, która zajęła II miejsce w kategorii klas IV- VI.
13.12.2016r. podczas uroczystych obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych dziewczynka odebrała nagrodę za swoją pracę.

 

W I semestrze bieżącego roku szkolnego odbył się szkolny konkurs wiedzy „Opowiem Ci o mojej szkole” w kategorii klas I-III i IV-VI.
W czasie zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, historii oraz godzin wychowawczych uczniowie poznawali ponad stuletnią historię Szkoły Podstawowej nr 18. Korzystali z kronik szkolnych, gazetek oraz innych dokumentów znajdujących się w bibliotece szkolnej. Gromadzili informacje na temat naukowych i sportowych sukcesów uczniów. Sporządzali notatki dotyczące ceremoniału szkolnego, dokonywali selekcji materiału, wzbogacając tym samym umiejętności polonistyczne.
Poznawanie historii „swojej podstawówki” to pielęgnowanie tradycji szkoły, do której uczęszczamy od najmłodszych lat, tej pierwszej, często wyczekiwanej, gdy jesteśmy jeszcze bardzo mali. Podobno lata spędzone właśnie w szkole podstawowej najbardziej przeżywamy i zapamiętujemy na całe życie.
W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. W klasach I-III jury wybrało 25 dzieci, które najlepiej odpowiedziały na zadane pytania. Spośród klas IV- VI najlepsze wyniki osiągnęło 10 osób. Aby docenić pracę i zaangażowanie uczniów Rada Rodziców ufundowała wspaniałe nagrody: w klasach I-III książki, przybory szkolne, zabawki, w klasach IV-VI bilety do kina oraz „słodkie spotkanie” w cukierni.

 

Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18

0 replies on “Wieści z „osiemnastki””