Bezzwrotna dotacja na otwarcie działalności

DCB_KOM_750x550

BEZZWROTNA DOTACJA

 NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI

25 300 ZŁ

 

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej,

zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej należących do co najmniej jednej z grup:

  1. a) osób powyżej 50 roku życia,
  2. b) osób długotrwale bezrobotnych,
  3. c) osób z niepełnosprawnościami,
  4. d) osób o niskich kwalifikacjach
  5. e) kobiet.

Uczestnikom projektu oferujemy roczne bezpłatne wsparcie doradcze z zakresu księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

 Informacje można uzyskać w:

Powiatowym Punkcie Informacyjnym w Krakowie

  1. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

tel. 12 617 99 45

 oraz na stronie marr.pl/dcbkrakow

0 replies on “Bezzwrotna dotacja na otwarcie działalności”