Inicjatywa Lokalna


Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/rd/rwww2/www/wp-content/themes/simplemag/simplemag/formats/format-standard.php on line 28

obywatelski krakowInicjatywa lokalna jest sposobem umożliwiającym realizację działań mieszkańców dla mieszkańców przy wsparciu Urzędu. Miasto to mieszkańcy, którzy budują jego przestrzeń, otoczenie i przyszłość. W ramach inicjatywy lokalnej krakowianki i krakowianie mogą zgłaszać swoje pomysły i zadeklarować udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego, ale przede wszystkim pracy społecznej.

Inicjatywa lokalna jest dostępna dla wszystkich społeczności lokalnych Krakowa. Poprzez możliwość współdecydowania mieszkańcy mogą dzięki inicjatywie lokalnej podejmować się realizacji różnego rodzaju pomysłów, które przyczynią się do poprawy otoczenia, warunków życia dla ogółu danej społeczności.

Inicjatywa lokalna opiera się na współpracy wnioskodawców-mieszkańców i Urzędu. Współdziałanie jest fundamentem przedsięwzięcia, a jego najmocniejszym filarem jest praca społeczna każdego zaangażowanego mieszkańca. Urząd pełni jedynie rolę pomocnika i może wesprzeć projekt poprzez zakup usług i niezbędnych materiałów, wypożyczyć sprzęt lub wspomóc eksperckim doświadczeniem swoich pracowników.  To co najtrudniejsze dla mieszkańca, a zarazem wielce satysfakcjonujące, to sam fakt osobistego zaangażowania w proces realizacji własnego pomysłu.

Przy działaniach w ramach inicjatywy lokalnej dużą rolę odgrywają Rady Dzielnic. Jako instytucje znajdujące się najbliżej mieszkańca mogą również brać czynny udział w realizacji pomysłów.

Mieszkańcy przed złożeniem wniosku o inicjatywę lokalną mogą zwrócić się do Rady Dzielnicy na obszarze, której ma się odbywać inicjatywa z prośbą o wyrażenie aprobaty dla ich pomysłu, a dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii złożony wniosek zyskuje  dodatkowe 10 punktów.

Rady Dzielnic mogą wspierać mieszkańców poprzez m.in. udostepnienie przestrzeni wokół lub wspierać organizacyjnie lub rzeczowo. Taka sytuacja miała miejsce przy realizacji inicjatywy lokalnej pn. Ogród deszczowy w Mistrzejowicach Rada Dzielnicy XV – Ogród deszczowy został wykonany przy budynku siedziby Rady  Dzielnicy XV Mistrzejowice. Jak opisuje jeden z pomysłodawców, głównym celem  projektu było zwrócenie szczególnej uwagi na problem niskiej retencji wód opadowych w mieście oraz roli wody w przyrodzie i gospodarce człowieka. Pierwszy prototypowy ogród deszczowy powstał jesienią 2019 r. na osiedlu Teatralnym 25, nieopodal Biblioteki Kraków, również w ramach inicjatywy lokalnej.  Ogrody deszczowe to instalacje, które ograniczają odpływ wód opadowych do kanalizacji, a jednocześnie pomagają dbać o rośliny w trakcie suszy. Ogród taki można zbudować w pojemniku lub w gruncie, w obu przypadkach zasilany wodą deszczową zbieraną z dachu, placu lub drogi. Tworzony jest z kilku warstw: żwiru, piasku, ziemi i kamieni, które pełnią rolę stabilizującą. Dzięki takim rozwiązaniom mniej wody opadowej spływa do kanalizacji, ponieważ zostaje zatrzymana w warstwach filtrujących, a następnie odparowana do atmosfery. Do obsadzenia ogrodów deszczowych dobrze sprawdzają się turzyce, sity czy nasze rodzime paprocie. Tworzenie ogrodów deszczowych jest sposobem na minimalizację zmian klimatycznych.

Mówiąc o współpracy w ramach inicjatywy lokalnej dobrym przykładem wspólnych działań jest również projekt pn. Piknik u Fidlera, gdzie w pomysł stworzony przez mieszkańców zaangażowała się Szkoła Podstawowa nr 114 w Krakowie.  Inicjatywa „Piknik u Fiedlera” to działanie,  które skupiło wokół siebie uczniów, nauczycieli ze szkoły, rodziców oraz dziadków. Celem projektu był zagospodarowanie przyszkolnego terenu zielonego w połączeniu z działaniami na rzecz edukacji ekologicznej i przyrodniczej wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Nauczyciele i uczniowie uprzątnęli i przygotowali teren, wykonali rabaty, posadzili rośliny oraz umieścili w ogrodzie wykonane wcześniej karmniki oraz budki lęgowe dla zwierząt. Stworzony ogród stał się miejscem gwarantującym dzieciom edukację na świeżym powietrzu, gdzie do rozwoju przyrody przyczynili się wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia.  Dzięki zaangażowaniu tak licznej grupy mieszkańców udało się zbudować mocną relacje społeczności szkolnej, począwszy od nauczycieli po uczniów i członków ich rodzin, przypominając o tym, że szkoła to nie tylko edukacja, a przede wszystkim wspólnota. Szkolna przestrzeń stała się bardziej przyjazna dla uczniów, a nauczycielom dostarczyła narzędzia do edukacji w kontakcie z przyrodą.

Rok 2020 z uwagi na przebiegającą w tle pandemię Covid-19 nie był łatwym okresem dla działań mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej. Wielu wnioskodawców musiało zmieniać plany związane ze sowimi projektami lub nawet zrezygnować z realizacji swoich pomysłów. Tym bardziej za sukces uważać należy 24 wnioski, które wpłynęły do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, z których wspólnie udało się zrealizować 10. Mieszkańcy Krakowa swoje działania  w ramach inicjatywy lokalnej skupili w obszarze związanym z edukacją, ochroną przyrody, ekologią, nie zapomnieli również o seniorach i ochronie zdrowia.

Podsumowanie wszystkich tegorocznych inicjatyw można obejrzeć na stronie www.obywatelski.krakow.pl, a już dziś zapraszamy do współpracy z pracownikami Referatu ds. Partycypacji i Dialogu, którzy na każdym etapie realizacji inicjatywy lokalnej służą merytorycznym wsparciem.

Planowane środki na realizację inicjatyw lokalnych w 2021 roku wynoszą 150 tysięcy złotych.

Wnioski można składać:

  1. Tradycyjnie za pomocą operatora pocztowego,
  2. Poprzez Platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego,
  3. W siedzibie Urzędu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 wrzucając wniosek w kopercie do odpowiednio przygotowanej do tego celu urny znajdującej się na portierni.
  4. W innych siedzibach Urzędu Miasta.
0 replies on “Inicjatywa Lokalna”