Projekt “W sile wieku 2”

Napis informacja

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie od dnia 1.01.2022r. do dnia 28.09.2023r. realizuje projekt pn.: „W sile wieku 2”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn.: „W sile wieku 2” skierowany jest do niesamodzielnych mieszkańców Krakowa, po przebytym udarze mózgu lub cierpiących na Alzheimera albo inne zespoły otępienne, którzy ze względu na skończony 60 r. życia, wymagają specjalistycznej opieki, terapii lub wsparcia w związku z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów faktycznych.

Dla Uczestniczek i Uczestników utworzono na terenie Gminy Miejskiej Kraków nową placówkę – Klub Samopomocy – Specjalistyczny, ul. Naczelna 12A (18 nowych miejsc), która zapewnia dzienną aktywizację seniorów. W ramach projektu Seniorzy w Klubie otrzymują:

  • dwa posiłki dziennie (obiad i podwieczorek);
  • organizację czasu wolnego;
  • terapie zajęciowe podnoszące sprawność i aktywizację;
  • imprezy integracyjne;
  • wyjazdy rekreacyjno-turystyczne;
  • wsparcie w postaci informacji, edukacji i poradnictwa pracownika socjalnego, psychologa, logopedy i fizjoterapeuty oraz poradnictwo dla opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne);
  • zapewniany jest dowóz z miejsca zamieszkania do i z Klubu Samopomocy;

Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, tel. 887 880 812.

Aby zostać uczestnikiem Klubu Samopomocy- Specjalistycznego w ramach projektu „W sile wieku 2”, należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim, którego druk można otrzymać w siedzibie ww. Klubu bądź na podany adres poczty elektronicznej.

Biuro projektu –  os. Szkolne 20, 31 – 977 Kraków, tel. 12 425 64 65, 12 265 17 61.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Ograniczona liczba miejsc.

Serdecznie zapraszamy.

0 replies on “Projekt “W sile wieku 2””