Budżet Obywatelski miasta Krakowa 2022

Niebieskie tło, ludzie, tekst

W dniach od 30 września do 14 października br. każdy, nawet najmłodszy mieszkaniec Krakowa będzie mógł zagłosować na wybrane przez siebie projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Łącznie pod głosowanie poddanych jest 558 projektów w tym 93 projekty ogólnomiejskie oraz 465 projektów dzielnicowych.

Głosować można na sześć różnych projektów, w tym oddać trzy głosy na projekty o charakterze dzielnicowym (w dzielnicy swojego zamieszkania) i trzy głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim. Najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej oceniony 1 punkt. Zagłosować będzie można elektronicznie albo w punkcie głosowania.

Wykaz punktów do głosowania osobistego znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/350715/karta?_ga=2.102322696.805231686.1664274804-392029597.1659705199

W Dzielnicy II do dyspozycji mieszkańców jest 6 takich punktów:

 1. MDK “Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego ul. Lotnicza 1, głosować można: Pn.-Pt. godz. 9.00 – 19.00
 2. Filia nr 4 Biblioteki ul. S. Bobrowskiego 11, głosować można: Pn. Śr. Pt.: 12:00-19:00, Wt.: 8:30-15:30, Czw.: 12:00-15:30
 3. Filia nr 5 Biblioteki ul. A. Lubomirskiego 7a, głosować można: Pn. Śr. Pt.: 12:00-19:00, Wt.: 8:30-15:30, Czw.: 12:00-15:30
 4. Filia nr 6 Biblioteki al. I. Daszyńskiego 22, głosować można: Pn. Śr. Pt.: 12:00-19:00, Wt.: 8:30-15:30, Czw.: 12:00-15:30
 5. Filia nr 7 Biblioteki al. Pokoju 33, głosować można: Pn. Śr. Pt.: 12:00-19:00, Wt.: 8:30-15:30, Czw.: 12:00-15:30, Sob.: 9:00-14:00
 6. Filia nr 8 Biblioteki ul. J. Brodowicza 1, głosować można: Pn. Wt. Śr. Pt.: 8:30-19:00, Czw.: 12:00-19:00

Kartę do głosowania można otrzymać w ww. punktach. Możliwe jest również jej samodzielne pobranie ze strony internetowej. Wydrukowaną kartę należy wypełnić i dostarczyć do jednego z powyżej wymienionych punktów. Poniżej prezentowany jest link do strony internetowej, na której można pobrać ww. kartę do głosowania:

https://budzet.krakow.pl/twoje_bo/263892,artykul,karta_do_glosowania.html

Aby zagłosować online, należy wejść na stronę budzet.krakow.pl i zarejestrować się podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a dla osób, które go nie mają, datę urodzenia i płeć, numer telefonu komórkowego oraz numer i nazwę dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania. Głosowanie za pośrednictwem platformy wiąże się z koniecznością potwierdzenia założenia konta poprzez SMS. Raz założone konto jest aktywne w kolejnych edycjach BO.

Poniżej zaprezentowany został link do strony internetowej, z której można pobrać listę wszystkich projektów (ogólnomiejskich i dzielnicowych) poddanych pod głosowanie w budżecie obywatelskim 2022:

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/350685/karta?_ga=2.50976160.805231686.1664274804-392029597.1659705199

W ramach projektów dzielnicowych BO w Dzielnicy II Grzegórzki w BO w 2022 r. można głosować na następujące propozycje przedsięwzięć:

 1. Profesjonalna Siłownia w Parku Dąbie

Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń siłowych na terenie parku Dąbie. Kwota 505.000 zł

 1. Koncerty na Rondzie Mogilskim

Projekt zakłada realizację cyklu 4 koncertów artystów krakowskich związanych z MDK Dom Harcerza’’ im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, które mają  odbyć się w okresie letnim na Rondzie Mogilskim. Kwota 51.000 zł

 1. 5% na bezpieczne Grzegórzki

Projekt zakłada sfinansowanie dodatkowych patroli Policji w celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonie Grzegorzek: na terenie osiedli, placów zabaw oraz w Parku Strzeleckim. Kwota 60.000 zł

 1. CzytajMY – książki, komiksy i audiobooki w bibliotece

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup: a) nowości wydawniczych: książek, audiobooków oraz komiksów dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży b) organizację spotkań z autorami oraz przedstawień teatralnych c) materiałów plastycznych i edukacyjnych do zajęć prowadzonych z dziećmi. Kwota 30.000 zł

 1. Bezpieczniej nad Wisłą – Grzegórzki etap I

Projekt zakłada zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego dla Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 1. Kwota 12.500 zł

 1. Nowe nasadzenia zieleni wzdłuż al. Beliny-Prażmowskiego

Projekt zakłada uzupełnienie szpaleru drzew w pasie zieleni przy al. BelinyPrażmowskiego o brakujące 20 kolumnowych dębów szypułkowych oraz nowe nasadzenia krzewów i bylin w celu poniesienia walorów estetycznych i środowiskowych okolicy. Kwota 170.000 zł

 1. Napij się na zdrowie! Poidełko miejskie

Projekt zakłada montaż poidełka miejskiego, tzw. zdroju/pitnika z wodą pitną na terenie zielonym w Alei Daszyńskiego. Kwota 180.000 zł

 1. Renowacja boiska do piłki nożnej SP39

Projekt zakłada renowację boiska szkolnego do piłki nożnej położonego przy Szkole Podstawowej nr 39 w celu stworzenia dzieciom, młodzieży i dorosłym miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Kwota 40.000 zł

 1. 49 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki

Projekt zakłada montaż ok. 49 ławek wraz z koszami na śmieci w całej dzielnicy. Kwota 200.000 zł

 1. Polsko-ukraiński stół po sąsiedzku na os. Oficerskim

W związku z wojną na terytorium Ukrainy na nasze osiedla przybyła spora grupa Ukraińców. Wiele osób mieszka między nami i niekiedy nie ma czasu na dłuższą rozmowę. Stół po sąsiedzku to inicjatywa, która stwarza okazje do poznania naszych nowych sąsiadów. Kwota 8.999 zł

 1. Piłkarskie marzenia na Grzegórzkach

Projekt zakłada zakup sprzętu, w tym strojów sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej przeprowadzone przez sędziego MZPN oraz organizację turnieju piłkarskiego. Kwota 75.100 zł

 1. Zazieleńmy II Dzielnicę!

Projekt zakłada nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie Dzielnicy II Grzegórzki oraz remont i budowę chodników. Kwota 500.000 zł

 1. 360-stopniowa gra dzielnicowa Grzegórzki VR

Celem projektu jest utworzenie gry dzielnicowej w VR (wirtualna rzeczywistość) dotyczącej dzielnicy II Grzegórzki. Kwota 80.000 zł

 1. 800 darmowych biletów dla seniorów do Kina “Paradox

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta poprzez przekazanie im 800 darmowych biletów do kina. Kwota 14.000 zł

 1. Kino pod gwiazdami na Bulwarach Wiślanych!

Projekt zakłada organizację kina letniego na krakowskich Bulwarach Wiślanych z projekcją filmów na wolnym powietrzu. Kwota 63.000 zł

 1. Warsztaty przyrodnicze dla dzieci w Parku przy Fabrycznej

Projekt zakłada organizację zajęć dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych, dotyczących przyrody w mieście, w tym tematów: miejskiego ogrodnictwa, parków, ogrodów społecznych, rekultywacji terenów pofabrycznych oraz retencji. Kwota 70.000 zł

 1. Ekologia na okrągło

Projekt zakłada organizację: rodzinnych wyjazdów, pikników oraz warsztatów dotyczących ekologii. Kwota 199.000 zł

 1. Gładko po Grzegórzkach

Projekt zakłada remont przejazdów rowerowych oraz dróg rowerowych standardu h~0 (z delikatnym zjazdem) oraz usunięcie nierówności poprzecznych na drogach rowerowych. Kwota 330.000 zł

Ze szczegółowymi opisami wszystkich ww. projektów poddanych do głosowania w ramach BO w Dzielnicy II Grzegórzki można zapoznać się na stronie internetowej:

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/350685/karta?_ga=2.9040188.805231686.1664274804-392029597.1659705199

W dniu 7 listopada nastąpi ogłoszenie wyników głosowania.

Poniżej prezentowany jest całościowy harmonogram naborów wniosków do BO dla miasta Krakowa w 2022 r.

HARMONOGRAM PRAC NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM W ROKU 2022
DZIAŁANIE: TERMIN:
1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Marzec – kwiecień
2. Składanie projektów 21 marca – 25 kwietnia
3. Publikacja wyników weryfikacji 8 sierpnia
4. Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 8 – 17 sierpnia
5. Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu do 15 września
6. Głosowanie 30 września – 14 października
7. Ogłoszenie wyników głosowania 7 listopada

Dla osób zainteresowanych składaniem projektów w kolejnych naborach w Budżecie Obywatelskim miasta Krakowa prezentujemy informacje dot. zasad składania projektów:

Kto może złożyć projekt?

Projekt może złożyć osoba niezameldowana w Krakowie, wystarczy być mieszkańcem miasta. Mieszkańcy poniżej 18 roku życia mogą zarówno składać projekty, jak i brać udział w głosowaniu.

Projekt składa się bezpośrednio na stronie internetowej:

https://budzet.krakow.pl/logowanie

Przed złożeniem projektu należy się zarejestrować na ww. stronie. Dla osób, które nie mają czasu, aby opracować projekt lub nie mają pewności, czy poradzą sobie z tym tematem stworzono „Bank Pomysłów”. Wystarczy krótko opisać zadanie, wskazać jego kategorię i miejsce realizacji. Każdy pomysł może stać się inspiracją lub podpowiedzią dla innych.

Bank Pomysłów dostępny jest na stronie internetowej: http://obywatelski.krakow.pl/start/248264,artykul,bank_pomyslow_.html

Przy opracowywaniu projektu należy pamiętać, iż miejscem realizacji zadania może być jedynie działka należąca do miasta. Dla ww. celu Urząd Miasta Krakowa przygotował wirtualną mapę działek miejskich, która jest dostępna pod adresem: https://msip.krakow.pl/kompozycje_mapowe/237908,2051,komunikat,budzet_obywatelski_-_mapa.html?_ga=2.254999179.2057066155.1623496301-1977525331.1623496301

Obecnie na kompozycji mapowej kolorem niebieskim odznaczono ok. 30 tys. działek, na których istnieje potencjalna możliwość realizacji zadań. Będzie to jeszcze każdorazowo weryfikowane podczas oceny merytoryczno-prawnej zgłoszonych projektów.

W celu prawidłowego przygotowania projektu należy określić jego wydatki. Do tego celu Urząd Miasta Krakowa przygotował cennik, który zawiera szacunkowe koszty np. budowy 1 km ścieżki rowerowej, remontu placu zabaw czy założenia teatru plenerowego w parku.

Cennik jest dostępny na stronie internetowej:

https://budzet.krakow.pl/twoje_bo/258072,artykul,cennik_budzetu_obywatelskiego.html

Kosztorys zadania nie jest warunkiem koniecznym przy składaniu projektu, a ostatecznej wyceny zadania dokonują jednostki odpowiedzialne za weryfikację merytoryczno-prawną zgłoszonych projektów. Warto jednak wstępnie oszacować koszty realizacji zadania, aby wiedzieć, czy mieszczą się one w limitach finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski.

Dla prawidłowego zgłoszenia projektu w BO wymagane jest dołączenie listy poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy – w przypadku projektów dzielnicowych lub 15 mieszkańców miasta – w  przypadku projektów ogólnomiejskich.

Internetowa platforma budżetu obywatelskiego po złożeniu propozycji zadania automatycznie generuje listę poparcia dla danego projektu. Trzeba ją wydrukować i zebrać wymaganą liczbę podpisów.

Z przykładami projektów realizowanymi w ramach BO w 2021 r. można zapoznać się na stronie: https://budzet.krakow.pl/projekty2021 , natomiast z archiwum wszystkich projektów na stronie: https://budzet.krakow.pl/238710,artykul,archiwum_projektow.html

Tomasz Ślusarczyk

0 replies on “Budżet Obywatelski miasta Krakowa 2022”