Zapraszamy do udziału w konkursie „Patronki i Patroni krakowskich ulic” 2022

Kolorowe prostokąty, twarze, tekst

Rada Dzielnicy II Grzegórzki wspólnie z Radą Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowym Domem Kultury przy al. 29 Listopada 102 oraz Biblioteką Kraków zapraszają do udziału w 10. edycji konkursu plastycznego „Patronki i Patroni krakowskich ulic”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkolnych placówek oświatowych oraz instytucji kultury działających na terenie Krakowa. Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie patronek i patronów krakowskich ulic w wybranej formie plastycznej formatu A3 lub w formie lapbooka (interaktywna plansza tematyczna).

Prace konkursowe można zgłaszać do 18 listopada 2022 r. Będą oceniane w dwóch kategoriach – plastycznej i lapbooka – oraz w trzech kategoriach wiekowych. Celem konkursu jest upamiętnienie postaci i popularyzacja dokonań osób, których nazwiska zostały upamiętnione jako patroni krakowskich ulic, osiedli, placów, skwerów, parków i obiektów inżynieryjnych.

Konkurs współorganizują także: Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie – Ośrodek Edukacji Obywatelskiej oraz Towarzystwo Prądnickie.

Konkurs został objęty Patronatami Honorowymi: Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Strażnicy Pamięci” prowadzonego w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”.

Szczegóły konkursu, w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj.

0 replies on “Zapraszamy do udziału w konkursie „Patronki i Patroni krakowskich ulic” 2022”