Antoni Wiatr

Z myślą o seniorach

Z myślą o seniorach

Poprawa jakości i poziomu życia starszych mieszkańców Krakowa poprzez aktywność społeczną, dbałość o stan zdrowia, edukację oraz integrację międzypokoleniową – to główny cel Programu…