Spotkanie Przewodniczącego RMK z Przewodniczącymi Rad Dzielnic

W dniu 31 stycznia br. w siedzibie Rady Dzielnicy II Grzegórzki mieliśmy zaszczyt gościć Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera oraz Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Krakowa. Na zaproszenie Przewodniczącego RMK w wydarzeniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty Tadeusz Czarny, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Mądrzyk, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Katarzyna Bury oraz Dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa Beata Kowalówka.

Na spotkaniu poruszane były kwestie związane z realizacją zadań priorytetowych i powierzonych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Omówiono także nowe zasady opiniowania przez Rady Dzielnic zawarcia ponownych umów najmu lokali socjalnych.

Przewodniczący RMK Bogusław Kośmider poinformował zebranych o wynikach i nagrodach zeszłorocznego konkursu Dzielnic pn.: “Płać podatki w Krakowie”.

Ponadto na spotkaniu ustalono m.in., że zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli Dzielnic ze Skarbnikiem Miasta w lutym br. w sprawie podziału środków Dzielnic na zadania inwestycyjne i bieżące.

Nie obyło się bez pytań, na które Przewodniczący RMK oraz goście odpowiadali.

Kolejne spotkanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z Przewodniczącymi Rad Dzielnic odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.

`

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

0 replies on “Spotkanie Przewodniczącego RMK z Przewodniczącymi Rad Dzielnic”