Nabór do projektu „Praca dla Młodych!”

indeks

Ruszył kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych!” stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, które pozostają bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:
1. PŁATNYCH STAŻY z możliwością zatrudnienia; staże dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu
2. udziału w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich potrzeb i predyspozycji
3. wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
 w wieku 18-29 lat;
 osoba niepracująca tj. bierna zawodowo;
 nie szkoląca się i nie ucząca w trybie dziennym (stacjonarnym)
 zamieszkała na terenie miasta Kraków powiatu krakowskiego, powiatu olkuskiego.

Studenci studiów zaocznych są osobami które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.
Projekt „Praca dla Młodych” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o.

Dlaczego warto iść na staż?
Dla młodych osób szukających pracy i bez dużego doświadczenia zawodowego skorzystanie z oferty stażu może być dobrą szansą na podjęcie pracy. Udział w projekcie pozwoli uczestnikowi zdobyć doświadczenie zawodowe w wybranej branży i wartościowy wpis w CV. Większość firm rekrutując stażystów, oferuje im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.pracadlamlodych.info.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 626 01 50/ 12 617 18 91,
e-mail: pracadlamlodych@inbit.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków.

0 replies on “Nabór do projektu „Praca dla Młodych!””